Splendenspower.cz fórum organizační jednotkou IBC

Když se řekne bojovnice

Obdobně jako laická veřejnost dobře zná proslulé skaláry a neonky, stejně tak si většina z nás podvědomě dost dobře představí skvostné samce bojovnice pestré (Betta splendens), když přijde řeč na ryby rodu Betta, potažmo rybky labyrintní. Avšak řinoucí se oploutvení a jiskřivé barvy nejsou devizou pouze bojovnice pestré. Není totiž jediným pestrobarevným představitelem svého rodu, který roku 1850 ustanovil holandský lékař a ichtyolog, Pieter Bleeker.

Existuje totiž celá řada dalších druhů bojovnic, jež jsou akvaristickou veřejností neprávem opomíjeny a jsou jí téměř neznámé. Bezpochyby jde o výjimečné a atraktivní ryby. Na 70 validních druhů bojovnic pocházejících z černých vod jihovýchodní Asie je na základě druhové příbuznosti rozděleno do skupin, které nemají valnou taxonomickou hodnotu. Jde jen o snadnější orientaci v nepřeberném množství druhů bojovnic. Ty jsou rozděleny na dvě základní skupiny. Jednou z nich jsou druhy, které staví pěnové hnízdo, druhou jsou tlamovci (bojovnice odchovávající potěr v samečkově tlamce). Němec Kai-Erik Witte hlouběji rozdělil bojovnice stavějící pěnová hnízda do několika komplexů. Vzrůstem největší bojovnice jsou ve skupině bellica, pak je známější skupina splendens a nakonec ty nejmenší „bubliňáci“ – skupina coccina. Není náhodou, že většinu z nás nadchla právě věhlasná Betta splendens.

IMG_6212
Vícebarevný samec bojovnice pestré var. Halfmoon.
Autor: Tomáš Chuda

Česká labyrintkářská asociace

Kdo si k těmto rybkám najde cestu přes první odchovy bojovnice pestré a další běžně dostupné druhy, je zpravidla překvapen jejich barevnou a tvarovou rozmanitostí a stejně tak je uchvácen jejich mimořádnými projevy v chování. Získání nových druhů a jejich poznání je tak další výzvou a novou chovatelskou zkušeností.

Tato cesta však není vždy snadná. Ačkoliv neomezená kapacita Internetu, který leckdy snese vše, nabízí široké možnosti k dosažení našeho cíle, obvykle si s náležitým odhodláním najdeme tu správnou cestu. Zde se při svém bádání setkáváme s novými chovateli. Výměna a touha po nových informacích se tak stává impulzem pro první návštěvu akvaristických výstav a přátelská setkání lidí se stejným zájmem.

DSC_7664
Výkonné presidium ČLA na výstavě akvarijních ryb v Rychnově na Kněžnou (2010).
Autor: Jan Burzanovský

To nás svedlo dohromady už někdy v roce 2004. Protože informací není nikdy dost, s příslovím „víc hlav, víc ví“ jsme si brzy začali pohrávat s myšlenkou založení vlastního spolku. V roce 2005 bylo hotovo. Název byl nasnadě a tak se Česká labyrintkářská asociace, o. s. (ČLA) stává ve smyslu zákona č. 83/90 Sb. občanským sdružením.

2_IMG_1693_1
Jeden z chovatelských klenotů: Betta macrostoma na výstavě akvarijních ryb v Hradci Králové (2009).
Autor: Tomáš Chuda

Základními cíli ČLA jsou rozvíjet akvaristickou odbornou činnost v oblasti chovu a poznávání výše zmíněné skupiny tropických sladkovodních ryb a vytvářet základnu pro případnou spolupráci osob stejně zájmově zaměřených v rámci České republiky, zastupovat a hájit zájmy členů klubu jak v jeho rámci, tak i navenek, spolupracovat se sdruženími stejného odborného zaměření i v zahraničí, podporovat a šířit vědecká poznání přírodních zákonitostí této skupiny a zasazovat se o šetrné zacházení a ochranu zdraví chovaných rybek, vydávat interní informační tiskoviny a odborné akvaristické i propagační publikace pro své členy.

Splendenspower.cz fórum

spwSilnou základnou ČLA byli převážně chovatelé specializující se na chov a šlechtění Betta splendens. S nadsázkou lže říct, že cílený chov a šlechtění Betta splendens by mohl být samostatným vědním oborem. Nevyhnutelně tak s postupem času přestávají stačit rozsahu našeho zájmu možnosti komunikačního portálu ČLA. Proto začátkem roku 2006 pod záštitou ČLA vzniká nový projekt – Splendenspower.cz fórum. Za silné podpory jejích členů se profiluje pod mottem „Vaše bojovnice. Naše vášeň.“ největší diskusní fórum na českém a slovenském Internetu věnované pouze chovu šlechtěných forem Betta splendens a dalším přírodním formám bojovnic z druhové skupiny splendens.

IMG_0005
Samec bojovnice z druhové skupiny splendens: Betta smaragdina Ladiges 1972.
Autor: Tomáš Chuda

Forma a obsah fóra mnohé ovlivnily natolik, že leckdo tomuto ušlechtilému hobby propadl úplně. Nemálo tomu svou činností napomohli slovenští akvaristé sdružující se ve spolku Klub.Akva.Sk. Ti v roce 2007 uspořádali v rámci tradiční akvaristické burzy svou první výstavu bojovnic podle regulí chovatelského standardu, který byl nově vypracován pod záštitou ČLA jako průnik respektovaných standardů (IBC, EHBBC a B4A) užívaných na nejpopulárnějších výstavách v zahraničí. Chovatelskými cíli plně reflektoval moderní chovatelské formy, aniž by znevýhodnil chovatelovy snahy a šlechtitelské cíle. Přitom si zachoval tradiční přístup k posuzování kvalit ryb dobře známý našim chovatelům ze zaběhnutých výstav v České a Slovenské republice doposud organizovaných podle standardu německé regionální skupiny Cottbus při Internationalen Gemeinschaft für Labyrinthfische (IGL).

IMG_2495
4. mezinárodní výstava bojovnic v Bratislavě, SR (2010).
Autor: Tomáš Chuda

Standard si mezi chovateli našel své místo a v následujících letech jej akceptovali i další spolky na Slovensku (r. 2008 Akva Martin při SZCH), v České republice (r. 2010 spolek plzeňských akvaristů IRIS při UACZ) a v Polsku (r. 2011 PTAT, Bielsko Biala). Netrvalo dlouho, a v první polovině roku 2009 se uspořádala zcela nová výstava bojovnic v příjemném prostředí renomované a chovateli vyhledávané akvaristice Vivarium v Mělníku u Prahy. Další výstava vzniká r. 2011 v Kysuckém Novem Meste na Slovensku (ZO SZCH AKVAFIT Žilina). Obě byly organizovány podle standardu ČLA. Cílený chov a šlechtění moderních forem bojovnic získává stále více příznivců a je tak čím dál více vnímán jako samostatný obor akvaristiky.

IMG_2222
1. mezinárodní výstava bojovnic v Mělníku, CZ (2009).
Autor: Tomáš Chuda

V roce 2010 spolek plzeňských akvaristů IRIS uspořádal závěrem letních prázdnin již 9. tradiční výstavu akvarijních ryb - Akvarista Plzeň - spojenou s mezinárodní soutěží rozdělenou do tří kategorií: tria guppy, páry Xipho-molly a samečci bojovnice pestré. Mimo posuzovatele ze spolků ČLA a Akva Martin přijala pozvání i Marion Schultheiss z německého Kampffischfreude.de (Chapter of IBC), respektive Peter Bärwald, kterého Marion musela zastoupit pro technické potíže s autem v den odjezdu. Její návštěva se tak pro nás stává dalším zlomovým bodem. Marion je totiž certifikovaným posuzovatelem amerického International Betta Congress (IBC). Svým zapálením a vědomostmi nás nadchla natolik, že následující rok jsme v Německu navštívili jednu z jejich největších výstav bojovnic sankciovaných podle soutěžního standardu IBC. Od té doby jsme si čím dál více pohrávali s myšlenkou založit organizační jednotku IBC i u nás - takzvané Chapter of IBC.

IMG_9817
6. mezinárodní výstava bojovnic ve Friedrichshafenu, DE (2012).
Autor: Tomáš Chuda

International Betta Congress

IBC Logo 2012Počínaje rokem 1966 v USA vzniká sdružení chovatelů šlechtěných bojovnic s cílem přivést dohromady všechny, jež byli postihnuti oslnivou vznešeností bojovnic a vnést do soutěžních výstav nový systém. První regionální organizace se zakrátko přidružují k IBC a už v následujícím roce Splendid Betta Fanciers of Milwaukee uspořádali první výroční setkání IBC, kde byly položeny základy moderního IBC, tak jak jej známe dnes.

IBC je jedním z největších a nejrespektovanějších Betta spolků na světě. Stovky jejich členů z USA, Evropy a dokonce i Asie tak mezi sebou sdílí své zkušenosti a vlastní odchovy. Desítky organizačních jednotek IBC navenek reprezentují toto překrásné hobby v podobě mezinárodních i oblastních soutěží na vysoké úrovni doprovázených další odbornou činností jejich členů. Ti nejvíce zkušení a pokročilí chovatelé jsou vyškoleni a důkladně seznámeni s pravidly a chovatelskými standardy IBC, které se vyvíjí a revidují pro potřeby soutěží bez mála 50 let. Certifikací završená školení jim umožňují posuzovat během sezóny na všech výstavách v regionu. Tohoto programu se může zúčastnit každý člen IBC. Individuální členství v IBC má i další výhody v podobě interní diskuze a výsady odebírat neprodejný časopis FLARE! - klubový dvouměsíčník s články o bojovnicích, informacemi a novinkami z organizovaného světa bojovnic.

IBC Convention
Mezinárodní výstava bojovnic v rámci výročního mítinku IBC v Jacksonville, FL (2012).
Autor: Karen Mac Auley

Splendenspower.cz fórum organizační jednotkou IBC

Splendenspower.cz fórum i nadále zůstává otevřenou komunitou chovatelů se základními cíli sdílet nesmírně důležité informace z oboru, metodiku samotného chovu a praktické zkušenosti z vlastní praxe. Fórum se tak stává platformou sjednocující chovatele. Nové informace, přátele, povzbuzení a potěšení z tohoto hobby zde nachází začínající chovatelé i ti zkušenější akvaristé.

Více už bilancovat nebudeme; Je úctyhodné, s jakým zájmem našich chovatelů se setkávají výstavy bojovnic pořádané v Česku a na Slovensku. Aby kvalita a společenský přínos těchto výstav rostl i nadále, úzký kolektiv chovatelů ze Splendenspower.cz fóra proto zakládá koncem dubna 2012 vlastní Chapter of IBC s působností u nás i na Slovensku. Organizátoři tradičních výstav se vydávají společně s naší pomocí na novou cestu. Po několika nepřehlédnutelných ročnících tak všichni dospíváme ke kvalitativně novému základu mezinárodně uznávaných soutěží.

Kontaktujte nás:

ibc@splendenspower.cz
www.splendenspower.cz
www.facebook.com/splendenspower

Ostatní odkazy:

www.ibcbettas.org
www.akvacz.eu
www.klub.akva.sk